Idea
Ewa Śmidowicz
Projekt “Kobiety Poznania/ Women of Poznan” powstał w 2017 roku i ma na celu pokazanie niezwykłych kobiet związanych z miastem Poznań. Przedstawione bohaterki dzielą się swoimi przemyśleniami i opowiadają jak doszły do miejsca, w którym są dzisiaj. Swoim przykładem inspirują kolejne kobiety do działania.
The "Kobiety Poznania / Women of Poznan" is an original project established in 2017 aimed at presenting outstanding women connected with Poznan. The women we have interviewed shared their remarkable life stories and experiences, which hopefully will inspire other women to pursue their dream carriers.